Posted on

เครื่องพิมพ์แบบอิงก์เจ็ต

เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ (Printer) หรือเครื่องปริ้นประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบอิงก์เจ็ต (Inkjet Printer) ซึ่งจากการที่มีคุณสมบัติเด่นหลายข้อ รวมทั้งการผลิตด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เครื่องพิมพ์ประเภทนี้มีส่วนแบ่งการตลาดประเทศไทยสูงในอันดับต้น ๆ ของวงการปริ้นเตอร์ ทั้งนี้ เครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตมีโครงสร้างระบบการทำงาน และคุณสมบัติด้านการทำงาน ดังนี้

Continue reading เครื่องพิมพ์แบบอิงก์เจ็ต