เทียบเครื่องอิงก์เจ็ตกับเลเซอร์

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ ระบบอิงก์เจ็ต (Inkjet Printer) และเลเซอร์ (Laser Printer) โดยคุณภาพงานและข้อดีข้อเสียของเครื่อง 2 ประเภทนี้ มีการถกเถียงกันในโลกโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์พันทิป ค่อนข้างคึกคัก ขณะที่เว็บไซต์ส่วนหนึ่งได้เปรียบเทียบคุณภาพงาน รวมทั้งข้อดีข้อเสียของเครื่องอิงก์เจ็ตและเลเซอร์ไว้ดังนี้

เครื่องอิงก์เจ็ต

ปริ้นเตอร์แบบอิงก์เจ็ตมีข้อดีและข้อด้อยหลายอย่างด้วยกัน โดยคุณสมบัติเด่นหรือข้อดีของเครื่องประเภทนี้ ได้แก่

 • ไม่ต้องใช้เวลาวอร์มอัพเครื่องก่อนทำการปริ้น
 • สามารถพิมพ์เอกสารสีและรูปภาพสีได้ดี
 • ราคาถูกกว่าเครื่องแบบเลเซอร์
 • สามารถพิมพ์ในกระดาษได้หลากหลายประเภท และพิมพ์ลงผ้าบางชนิดได้
 • รุ่นใช้หมึกแบบแทงก์ สามารถเติมหมึกได้ในราคาถูก ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ส่วนข้อเสีย ประกอบด้วย

 • ตลับหมึกสำหรับรุ่นที่ใช้หมึกแบบตลับราคาค่อนข้างแพง เสียค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่
 • พิมพ์ได้ช้ากว่าเครื่องเลเซอร์ ไม่เหมาะกับการใช้พิมพ์งานจำนวนมาก ๆ
 • ถาดใส่กระดาษของเครื่องส่วนใหญ่รองรับได้ประมาณ 50 – 100 แผ่นเท่านั้น
 • ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่ม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ Officemate.co.th และ Yotyiam.com

เครื่องเลเซอร์

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์มีข้อดีและข้อเสียหลายอย่างเช่นกัน โดยข้อดีของปริ้นเตอร์ประเภทนี้ ประกอบด้วย

 • พิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องอิงก์เจ็ต เหมาะสำหรับการใช้พิมพ์งานจำนวนมาก ๆ
 • พิมพ์งานที่มีกราฟฟิกได้ดีกว่าเครื่องอิงก์เจ็ต
 • ปริมาณหมึกในตลับมีอายุใช้งานได้ยาวนาน

ส่วนข้อเสีย ประกอบด้วย

 • ต้องใช้เวลาวอร์มอัพเครื่องก่อนทำการพิมพ์
 • อะไหล่ต่าง ๆ รวมทั้งตลับหมึก ราคาแพงกว่าของเครื่องอิงก์เจ็ต
 • รองรับประเภทกระดาษพิมพ์ได้ไม่หลากหลายเท่าเครื่องอิงก์เจ็ต
 • เครื่องส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าเครื่องอิงก์เจ็ต

ข้อดีและข้อด้อยของเครื่อง 2 ระบบ ตามที่ระบุทั้งหมด ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์มาใช้งานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ซึ่งย่อมมีงานที่ต้องใช้ปริ้นเตอร์แตกต่างกัน